โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

 กิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมทำบุญตักบาตร