โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภาวนา เทพทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ