โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

มอบอุปกรณ์ การเรียนและอุปการณ์กีฬา โดยสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมกองทัพอากาศ

มอบอุปกรณ์ การเรียนและอุปการณ์กีฬา โดยสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมกองทัพอากาศอำเภอกาญจนดิษฐ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ขอขอบคุณ“ผู้ใหญ่ใจดี”จาก สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมกองทัพอากาศอำเภอกาญจนดิษฐ์ไว้เป็นอย่างสูงค่ะ
มอบอุปกรณ์ มอบอุปกรณ์ มอบอุปกรณ์