โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

มอบเงินทุน ให้แก่นักเรียนที่เดือนร้อนด้านการเงิน

มอบเงินทุน ให้แก่นักเรียนที่เดือนร้อนด้านการเงิน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภาวนา เทพทอง มอบเงินอุดหนุนปัจจัยยากจนพิเศษ(แบบมีเงื่อนไข) กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 ) ให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ราย

มอบเงินทุน มอบเงินทุน มอบเงินทุน