โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

ร่วมวางพวงหรีด งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมรณะ

ร่วมวางพวงหรีด งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมรณะ คุณยาย ของนักเรียน เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญสนอง นำร่วมวางพวงหรีด โดยผู้อำนวยการและคุณครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

ร่วมวางพวงหรีด ร่วมวางพวงหรีด ร่วมวางพวงหรีด