โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

อาหาร ที่จัดให้แก่คุณครูและนักเรียน ในช่วงกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

อาหาร ที่จัดให้แก่คุณครูและนักเรียน ในช่วงกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กับเมนูอาหารสุดแสนจะน่ารับประทาน จัดทำอาหารโดยคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

อาหาร อาหาร อาหาร