โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

อำลา คุณแม่เกลือบ ถ้ำจันทร์ คุณแม่สามีคุณครูวันเพ็ญ ถ้ำจันทร์ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

อำลา คุณแม่เกลือบ ถ้ำจันทร์ คุณแม่สามีคุณครูวันเพ็ญ ถ้ำจันทร์ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน มาไหว้เคารพและร่วมบำเพ็ญกุศลศพ

อำลา อำลา อำลา